Halaman

Pancasila, Asa Kita Bersama

Pancasila (Sumber: Wikipedia) 

Pancasila, Asa Kita Bersama
Buah Inspirasi: Cecep Gaos

1 Juni 1945. Kau terlahir dengan membawa sejuta asa. Dibidani para pendiri bangsa, yang peduli akan tegaknya Indonesia pusaka. Demi tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara, yang paripurna.

Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Menjadi dasar kehidupan beragama. Ia ada, bukan 'tuk mengkafirkan sesama anak bangsa. Ia ada, 'tuk mengikis segala fanatisme buta. Hingga kerukunan hidup tercipta di antara kita.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan. Persamaan harkat dan martabat menjadi takaran. Kebenaran dan keadilan pun menjadi ukuran. Demi tercipta ketentraman yang menyejukkan.

Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mengikat erat simpul simpul bangsa. Yang terurai di sepanjang garis khatulistiwa. Menjelma dalam bentuk suku bangsa, agama, ras dan antargolongan yang beraneka warna. Diikat kuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.  Menjadi pedoman kehidupan berdemokrasi. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Demi tercipta kehidupan yang hakiki.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjunjung tinggi hak dan kewajiban seluruh anak bangsa. Demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan bersama.

#CG @Sukabumi, 01-06-2019

0 Response to "Pancasila, Asa Kita Bersama"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel